NOORDOOSTPOLDER
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Home

Dag van de Dialoog 2016

Landelijke Dag van de Dialoog 4 t/m 11 november 2016.

In de Noordoostpolder hebben we hier afgelopen jaren met veel plezier aan meegedaan en zijn er mooie verbindingen gelegd. Helaas liep de belangstelling de afgelopen jaren terug en dit heeft er mede toe geleid dat we dit jaar niet mee doen aan de landelijke Dag van de Dialoog. We hopen de opgedane kennis en ervaring in de toekomst op een andere manier te kunnen inzetten.

2015

2015

Op 13 november 2015 wisselden mensen van verschillende afkomsten hun ervaringen, ideeën en dromen uit over het thema ‘Rondom geluk’. Er ontstonden weer nieuwe verbindingen, nieuwe inzichten en impulsen voor persoonlijke acties. Rondom geluk is een thema waar je veel kanten mee op kunt. Aan de verschillende tafels is er een eigen invulling gegeven aan dit thema.


Binnenkort vind je hier een verslag van één van de gespreksleiders.

Terugblik op de Dag van de Dialoog 2014

Ik ben, doe ertoe!

 

Wat een heerlijke dag. Ogenschijnlijk niets bijzonders aan de hand. Een doordeweekse dag. En toch? Deze dag is er als er maar enkele per jaar zijn. Ik ken er slecht een paar van. Mijn verjaardag is er zo eentje. Net zoals de laatste dag voor de vakantie. DE opwinding rond de sinterklaas surprise. Kerst. Oud en nieuw. Het zijn van die bijzondere dagen waar ik naar uitkijk.

Wat zijn de overeenkomsten? De overeenkomst is mijn verlangen. Mijn verlangen naar geluk, vrijheid, blijheid vanuit echt contact met andere mensen. Sinds een paar jaar kan ik nog zo een bijzondere dag toevoegen om naar uit te kijken.. Een dag waarvan je alleen al door voorpret blij wordt. De dag van de Dialoog.

 

En deze dag van de dialoog in de Noord Oostpolder was er wéér eentje om in te lijsten. Wat een prachtige ontmoeting!

8 volledig onbekende van elkaar hebben gehoor gegeven aan hun nieuwsgier. Geluk.

Praten over geluk met volledig onbekende. En niet op een rituele plichtmatige ‘weerpraatje’manier. Je kent het vast wel van: hoe gaat het met je? Oh goed en met jou? Ook goed. Of: lekker weertje he. Ja prima hoor, nou doei he. Nee, niet alleen praten op afstand over WAT is geluk maar vertellen hoe DOE jij geluk?

 

Het mooiste van de Dag van de Dialoog is de eenvoud.

Je hoeft alleen maar stil te zijn. Stil in jezelf, om te kunnen luisteren naar een ander. De stilte die toegankelijk wordt vanuit het weten dat er ook en écht geïnteresseerd naar jou verhaal geluisterd wordt. Er is onverdeelde aandacht voor elkaar. En alleen als je dat zelf aangeeft.

Dialoog-tijd is kwaliteit tijd, met elkaar en voor elkaar. Er is geen moeten en veel mogen. De dialoog nodigt uit om bovenal jezelf te zijn. De Dag van de Dialoog lijkt een toverformule. Kinderlijk eenvoudig en doeltreffend. Waarvan je achteraf, keer na keer, hoort hoe is het toch mogelijk, in twee uurtjes zo intens contact te hebben met andere, voorheen volledig onbekende mensen.

 

Het thema 2014 Geluk.

Wat is geluk voor jou? Geluk als je werkeloos bent. Geluk als je gehandicapt bent? Geluk als een levensbedreigende ziekte hebt overwonnen? Geluk als een beroep hebt waarin je het ogenschijnlijk nooit goed doet? Geluk als juist alles op rolletjes loopt? Geluk als je de zorg hebt over een gehandicapt kind? Geluk als je kunt rentenieren? Geluk als het bedrijf dat je hebt je volledig opslokt. Geluk als je een herder bent van een gemeenschap? Geluk als je in een wild vreemde omgeving opnieuw wilt beginnen?

 

Waartoe dient geluk? Wat zijn de ingrediënten. We hebben met elkaar die ochtend de Dialoog gebruikt om het recept te schijven van Geluk. En het is ons gelukt!

Verbazingwekkend was het om te ervaren hoe wij ,als deelnemers, elkaar hebben geïnspireerd en aangevuld. Heerlijk om te voelen hoe het is om gesteund door de groep vanuit zelfvertrouwen je eigen mening te geven. Heerlijk zonder angst je jouw woorden als verwijt terug te krijgen. Prachtig om te horen dat de groep de verantwoordelijkheid neemt voor elkaar door zelf de verantwoordelijkheid te nemen over eigen communicatie.

Hoe inspirerend is dan de betekenis van de woorden die dan gedeeld worden. En hoe effectief blijkt de Dialoog communicatie te zijn, keer op keer. Dit keer zijn we erin geslaagd om binnen anderhalf uur een heerlijk geluk recept te schrijven. Een uniek eenvoudig en doeltreffend recept. Uniek doordat ieder van de acht deelnemers zijn of haar unieke “geheime”ingrediënt bereid te gunnen aan de ander. Het persoonlijke snufje van dit en een beetje zo en scheutje van,…en klaar. Het was een proeverij van geniet momentjes die samen de bekent zijn onder de verzamelnaam geluk!

 

Dankbaar en gelukkig hebben we de mooie ochtend met elkaar afgerond en kijken we uit naar de Dag van de Dialoog 2015.

 

Dank je wel Carrefour voor de organisatie van de Dag van de Dialoog.

een deelnemer

 

Nieuwsgierig geworden? Kijk verder op de site voor meer informatie en meld je vast aan voor de Dag van de Dialoog 2015!

7 en 8 november 2014: Dag van de Dialoog in de Noordoostpolder

Vrijdag 7 en zaterdag 8 november 2014 stonden in het teken van geluk tijdens de Dag van de Dialoog. Verspreid over verschillende tafels zijn mensen met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gegaan over het thema geluk.

 

De Dag van de Dialoog is een landelijk initiatief, dat in de Noordoostpolder handen en voeten krijgt dankzij de deelnemers en Carrefour. Het doel van de dag is om ontmoeting en verbinding tot stand te brengen tussen bewoners met verschillende achtergronden, zowel qua leeftijd en culturele achtergrond als opleidings- en werkniveau.

 

Noordoostpolder

Ook dit jaar hebben weer veel deelgenomen aan de Dag van de Dialoog in de Noordoostpolder. Zij zaten verspreid over tafels in de bibliotheek, het Vrouwencentrum, Windkracht 10 en het Servicepunt. Onder deze deelnemers was ook wethouder Hennie Bogaards, zij heeft deelgenomen aan het gesprek bij de bibliotheek.

 

De gesprekken gingen volgens een speciale dialoogmethodiek die bestaat uit vier fases: kennis maken, ervaring delen, dromen en doen. De deelnemers zijn erg positief! Een greep uit de reacties:

“Ik heb het als heel bijzonder ervaren om op deze wijze ervaringen en dromen uit te wisselen met andere deelnemers.”

“Wat een geweldige methodiek! Veilig-uitnodigend-kwetsbaar-verbindend.”  

“Er was meteen een heel prettige sfeer en ik was verrast door de openheid, het vertrouwen en het wederzijds respect voor elkaar.”

 

De Dag van de Dialoog

                                                               door Hedy Cappon

 

De ‘Dag van de dialoog’ is een landelijk initiatief, dat in Emmeloord handen en voeten krijgt dankzij Carrefour en natuurlijk dankzij de vele deelnemers. Doel van de dag is om “ontmoeting en

verbinding tot stand te brengen tussen bewoners vanuit verschillende achtergronden, zowel qua leeftijd, culturele achtergrond als opleidings- en werkniveau.” Hedy Cappon heeft al verschillende keren meegedaan aan de Dag van de dialoog. Hij vertelt over zijn ervaring. “Mijn ervaring is dat het voor mij elke keer opnieuw een ontmoeting is met voor mij tot dan toe onbekende mensen. Mooie mensen en mooie gesprekken met hen!“

 

“Na eerdere ervaringen in de Brulboei en de Nieuw Jeruzalemkerk, was deze keer voor mij het Servicepunt de gesprekslocatie.” Vertelt Hedy. Het thema van deze dialoog was: ‘Een feest van halen en brengen, samen meer doen voor je buurt.’

 

“Na een kennismakingsronde, werden we uitgenodigd om elkaar kwaliteiten toe te dichten. Zoals we (onbewust) soms doen als we naar de supermarkt gaan. Bij de een denk je: hij lijkt me vriendelijk en bij een ander: zij lijkt mij een gemakkelijke prater. Natuurlijk volgde daarna een gesprek over deze talenten. En meer concreet: welke talenten zet jij in voor een ander, voor de buurt? Het is bijzonder te horen wat dan voorbij komt: een luisterend oor voor iemand of een veilige plek voor een jongere die opzoek is naar zichzelf en een plek in onze samenleving. Hoe geef je iemand (opnieuw) vertrouwen, waar anderen dat niet meer doen of kunnen? Maar ook: een losse stoeptegel recht leggen, elkaar groeten of elkaar in de gaten houden. En niet te vergeten: een wijkkrant draaiend houden ;) Allemaal manieren waarop wij ons op onze eigen manier en naar onze eigen talenten inzetten voor een ander en voor onze wijk.”

 

Hedy legt uit wat hij het mooie vindt aan de dialooggesprekken. “ Ik vind het mooi om zo mensen te ontmoeten die ik (nog) niet kende. Om met elkaar in gesprek te gaan. Gesprekken die door de setting rond de dialoogtafel net wat verder gaan dan ‘zomaar’ een weerpraatje”

 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je ook deel nemen aan een dialooggesprek? Op vrijdag 7 en zaterdag 8 november staat de Dag van de Dialoog weer gepland in de Noordoostpolder. Het thema is Geluk. “Wie weet ontmoeten we elkaar aan één van de dialoogtafels, hier in Emmeloord of elders in de Polder.”

Direct opgeven? Dat kan via het menu aan de linkerkant via "Meld je aan!".

GELUK

Het thema voor 2014 is Geluk. De week van de Dialoog is van 8 tot en met 14 november. In de Noordoostpolder zullen de tafels georganiseerd worden op vrijdag 7 en zaterdag 8 november.

De voorbereidingen zijn gestart en meer informatie volgt binnenkort. Alvast aanmelden om mee te praten? Of wil je een eigen dialoogtafel organiseren? Klik op de optie "Meld je aan!"

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 november vond de Dag van de Dialoog in de Noordoostpolder plaats. Dit jaar was het thema “Een feest van halen en brengen, samen meer doen voor je buurt”.

In de Noordoostpolder waren 10 dialoogtafels op bijzonder plaatsen, zoals theater ’t Voorhuys, het Vrouwencentrum en het politiebureau. 170 mensen uit de Noordoostpolder met verschillende achtergronden, zijn met elkaar in gesprek gegaan en dit leidde vaak tot mooie inzichten en initiatieven. Mensen hebben vaak het idee dat we steeds individualistischer worden en niets meer voor een ander doen. Maar als je er met elkaar over in gesprek gaat, dan blijkt dat je vaak meer doet voor een andere dan je jezelf realiseert. We vinden het voor zichzelf spreken dat we dit doen en zien dit niet als bijzonder. Het is goed om daar eens bij stil te staan en dit te waarderen.

 

Initiatieven die zijn ontstaan zijn vaak klein, maar des te waardevoller. Zoals: “ik ga eens kennismaken met mijn nieuwe buurman” of “ik ga bij mijn buren langs en ga vragen wat zij met en voor onze buurt willen doen” of “ik ga eens met andere ogen naar mijn buurt kijken en er alert op zijn of ik iets voor een ander kan betekenen”.

 

Mooie initiatieven die mensen met elkaar in contact brengen en verbinden. En dat is precies de doelstelling van de Dag van de Dialoog.

 

Proef de Dialoog

Op 8 en 9 november is het weer zover. Op 10 verschillende lokaties staan tafels klaar waar je bij aan kunt schuiven om mee te praten over het thema: "Een feest van halen en brengen, samen meer doen voor je buurt". Via het menu aan de linkerkant van deze pagina kan je jezelf aanmelden. Je kunt kiezen uit verschillende tijden en tafels. Meld je snel aan, want vol=vol.

Proef de Dialoog

Proef de Dialoog

In de 1e week van november is het weer zover: dan wisselen rond 24.000 Nederlanders aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit. Daardoor ontstaan nieuwe verbindingen tussen mensen, nieuwe inzichten en impulsen voor persoonlijke acties.

Dit jaar heeft de Dag van de Dialoog als Thema:

”Een feest van halen en brengen, samen meer doen voor je buurt“.

 

En om vooraf al een idee te krijgen wat dit inhoudt, organiseren we op donderdag 10 oktober tussen 16.30 en 18.00 uur een ‘Proef de Dialoog’ bij EINDELOOS te Emmeloord.

Tijdens deze ‘Proef’ kunnen geïnteresseerden op een ongedwongen manier onder het genot van een hapje en een drankje, kennis maken met De Dialoog. Iedereen is welkom: wanneer je denkt over deelnemen of wanneer je een locatie weet of een tafel wilt organiseren. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd en vraag anderen mee !

 

In de Noordoostpolder vindt de Dialoog plaats op vrijdag 8 en zaterdag 9 november ‘13. Op verschillende dagdelen en locaties. Kijk onder menukeuze "Meld je snel aan!" voor de locaties en tijden.

Thema Dag van de Dialoog 2013

Thema Dag van de Dialoog 2013

Het thema van de Dag van de Dialoog voor dit jaar is bekend! Het zal zijn:

 

"Een feest van halen en brengen, samen meer doen voor je buurt"

 

 

De komende periode gaan we hard aan de slag om weer een goede dialoog in de Noordoostpolder te organiseren. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk!